Маңызды
(«нау» 26, 2022) Маңызды
Порталымызды қолданғаныңыз үшін қуаныштымыз! Тепсең порталы Сіздерге сапалы қызмет көрсетуге дайын! Біздің редакция сіздерге көптеген пайдалы әрі қызықты ақпараттар ұсынады. Read more...
   |   

Порталымызды қолданғаныңыз үшін қуаныштымыз! Тепсең порталы Сіздерге сапалы қызмет көрсетуге дайын! Біздің редакция сіздерге көптеген пайдалы әрі қызықты ақпараттар ұсынады.

1. Порталды қолдану Ережелерінің жағдайы

 • 1.1. Осы Порталды қолдану Ережесі (ары қарай – Ереже) Порталды дамыту мен қолдану қызметін белгілеу және Портал Әкімшілігімен, сонымен қатар Қолданушылар мен Әкімшіліктің құқықтары мен міндеттерін айқындайды. Ереже Порталдың Қолданушысы болып табылмайтын, үшінші тұлғаның мүддесі мен құқықтарымен байланысты сонымен бірге қарым-қатынасын кеңейтеді, бірақ Портал Қолданушысы әрекетінің нәтижесінде кейбір құқықтар мен мүдделерінен сөз болуы мүмкін. 
 •  1.2. Портал Әкімшілігі (одан әрі - Әкімшілік) Қазақстан Республикасының заңнамалық шарттарына сәйкес Порталда жарияланған Осы Ереженің арнайы және басқа да заңды тұлға «Бұқарбай батыр» қоғамдық қоры болып табылады және орналасқан мекен-жайы: Нұр – сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Оңтұстік – шығыс (оң жағы) тұрғын ұй алабы, Жәйдарман көшесі, 1 үй, 13 т.е.б. 
 •  1.3. Портал қолданушылары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасы толған, Осы Ереженің тәртіптерінде белгіленген, тіркелген Портал қолданушылары жеке тұлға болып табылады (ары қарай – Қолданушы). 
 •  1.4. Осы Ереже Қолданушы мен Әкімшілік арасында келісілген заңдық міндеттеме болып табылады. Портал пайдаланушылар бойынша Қолданушылар Әкімшілігіне көрсетілетін қызметтер болып табылады (ары қарай – Қызметтер). Осы Ережеден басқа жарияланған Интернет желісіндегі Портал бөліміне сәйкес және Порталдың жекелеген қызметтер көрсетуін реттейтін барлық арнайы құжаттар Қолданушылар мен Әкімшіліктер арасындағы келісімге бағынады. 
 •  1.5. Қолданушы Порталға тіркелгенге дейінгі уақытта осы Ережемен толығымен танысуға міндетті. Қолданушының Порталда Тіркелімі – бұл Қолданушының осы Ережені толық және сөзсіз қабылдауы болып есептеледі. 
 •  1.6. Осы Ереже қандайда бір арнайы хабарландырусыз бір жақты тәртіппен Әкімшілік тарапынан толықтырылуы және/немесе өзгертілуі мүмкін. Бұл Ереже ашық әрі жалпы қолжетімді құжат болып табылады. Әкімшілік осы Ереженің өзгерістері және/немесе толықтыруларды Қолданушыларға әрдайым тексеріп отыруына кеңес береді. Қолданушының Портал Ережесінің өзгерістері және/немесе толықтыруларына келісіп әрі қарай қолдануы Портал пайдаланушының Ережемен кейінгі енгізілген өзгерістер және/немесе толықтыруларды қабылдағанын білдіреді.

2. Портал мәртебесі

 • 2.1. «Тепсең порталы» – бұл Байахмет Жұмабайұлының барша еңбектерінің қазақ, орыс, ағылшын және түрік тілдерінде қолжетімді Интернет-ресурсы болып табылады. Желілік адресі: http://tepseng.kz/ Веб-порталды құрудағы басты мақсат – халқымыздың әдебиеті, мәдениеті және тарихы мен этнографияасын жүйелі түрде насихаттап, ұлыт пен ұрпақтың жоғын жоқтап, бәсекелестігін арттыру арқылы басқаларға таныту әрі әлемдік деңгейге көтеруге талпынып. Ұлыт пен ұрпақтың деңгейін көтеруді мақсат етеді. Сондай ақ әдеби онлайн платформасын құру арқылы өшіп, ұмытылып бара жатқан дәстүр, салты – саналарды талқыға салып, таңдамалы деген жеке кітаптар мен, жеке тұлғалардың ұрпаққа үлгі боларлық өмірін таныстырып, оқырманға жеткізу. 
 •  2.2. Осы Ереже «Тепсең порталы» веб-порталы Әкімшілігі және оның мақсатқа жетуі үшін қажетті Порталды қолдану шарттарын анықтап, жетілдіреді.

3. Портал Әкімшілігі

 • 3.1. Осы Ереже және Порталдың барлық қызмет етілуі бойынша сұрақтарға байланысты Портал Әкімшілігінің жеке және заңды тұлғаларының шағымдары мен ұсыныстары қарау, үшінші тұлғаның құқықтары мен мүдделерінің қолданылуында кеткен заң бұзушылықтар мына электрондық адреске жіберілуі мүмкін: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған, оны қарау үшін Сізде Javascript қосылған. 
 •  3.2. Портал дамуы мен қызмет етуі жағдайында Әкімшілік Қазақстан Республикасының заңнамасын, Осы Ереже мен басқа да арнайы құжаттарды жетілдіру басшылыққа алады немесе Порталдың жекелеген қызметін Қолданушы регламенттік ұсыну мақсатында Әкімшілік тарапынан қабылдануы және жетілдіруі мүмкін. 
 •  3.3. Осы Ережеге сәйкес Қолданушы ешқандай жағдайларды айырым белгілері мен домен есімі, тауар белгісі, фирмалық атауды және басқа да Әкімшіліктің қолдану құқығын бере алмайды. Әкімшіліктің ерекше жазбаша келісімі арқылы Әкімшілік фирмалық атауды, тауар белгілерін, домендік есімдер мен басқа да ерекше белгілерді беруі мүмкін.

4. Жалпы ережелер

 • 4.1. Ереженің әрекеті барлық Портал Қолданушыларына таратылады (яғни, Порталға кіруде оған кіруді жүзеге асырушы немесе басқа түрде қонақ не тіркелген пайдаланушы ретіндегі қолданушылар) 
 •  4.2. Порталға кіру және/немесе оның материалдарын қолданылу арқылы, Сіз айтылған Ережелермен толықтай келісесіз. 
 •  4.3. Қолданушының Порталға тіркелуі ақысыз әрі еркін болып табылады. 
 •  4.4. Порталға тіркелу барысында Қолданушы өзінің дербес парақшасының құрылуы үшін қажетті нақты және өзекті мәліметтерді әрбір қолданушының бірегей логинін (Сайтқа кіру үшін электрондық пошта адресі), Порталға кіретін құпия сөз рұқсатын, сонымен қатар аты-жөнін Портал Әкімшілігіне беруге міндетті. Порталдың тіркелім формасын Қолданушыдан қосымша ақпараттар негізінде сұралуы мүмкін. 
 •  4.5. Қолданушы тіркелу барысында мәліметтің нақтылығы, өзектілігі, толық және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәлдігіне және үшінші бір тұлғаның наразылығынан таза болуына жауапты болады. 
 •  4.6. Қолданушы Порталда бір дербес беттен артық тіркелім жасай алмайды. 
 •  4.7. Тіркелім барысында Қолданушы осы Ережелермен келісіп, Порталды қолдану және қызметіне байланысты оларда көрсетілген құқық және міндеттерді қабылдайды. 
 •  4.8. Қолданушы Порталда сәтті тіркелуден кейін, Әкімшілік осы Ережелерде көрсетілген Қолданушының құқық және міндеттерін өзіне қабылдайды. 
 •  4.9. Осы Ережелерді Порталға тіркелу арқылы қабылдай отырып, Қолданушы тіркелу барысында өзінің жеке парақшасында өз еркімен орналастырған деректерінің, Әкімшілік тарапынан өңделуіне келіскендігін растайды. Қолданушының жеке мәліметтерін өңдеуді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. 
 •  4.10. Портал Әкімшілігі Әкімшілік тарапынан басқа орналастырылған қандай да бір тармақ тақырыптары, жеке хабарламалар үшін жауапты болмайды. 
 •  4.11. Портал Әкімшілігі көрсетілген Ережелерді кез-келген уақытта Қолданушыға алдын-ала не кейін хабарламастан толықтыруға және өзгертуге құқылы. 
 •  4.12. Ережелерде көрсетілмеген жағдайларда Портал Әкімшілігі өз бетінше әрекет етуге құқылы.

5. Қолданушы Міндеттері

 • 5.1. Осы Ереже және басқа да Портал Әкімшілігі, Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасы жағдайын сақтауы қажет. 
 •  5.2. Тіркелім кезінде дұрыс, толық және өзекті мәліметтерді, олардың өзектілігін бақылау; 
 •  5.3. Портал Әкімшілігін рұқсат етілмеген жеке парақшаға рұқсат және/немесе Қолданушы логині мен құпия сөзді қолдану және/немесе рұқсат етілмеген байланыс туралы хабардар етуге; 
 •  5.4. Жеке дербес парақшасы немесе жеке оған қатысты ақпаратына бір нәрсе болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе осы Ереже мен Портал Әкімшілігінің арнайы құжаттарына қайшы келтірген жағдайда басқа Қолданушыға рұқсат етпеуге; 
 •  5.5. Басқа тұлғаның құқығы мен мүдделерін бұзған (оған сілтеме жасау арқылы), жеке парақшаға ақпарат пен объектілерді орналастыруға; 
 •  5.6. Ақпараттар мен объектілерді жарияламастан бұрын (бірақ басқа тұлғаның суретін әр түрлі тақырыптағы бөтен мәтін, аудиотаспалар мен бейнефильмдерді қоса алғанда) алдын-ала оны орналастыру заңдылығын тексеріп бағалауға; 
 •  5.7. Басқа Қолданушылар мен үшінші тұлғаға танымал болған басқа да Қолданушылардың қарым-қатынасы нәтижесінде және басқа да Портал қолданушыларының жеке мәліметтері (бірақ үй мекен-жайы, телефон нөмірлері, электрондық пошта мекен-жайы, ICQ, паспорт мәліметтері мен банктік ақпараттарды қоса алғанда) және басқа Қолданушының жеке өмірі туралы және соңғы алдын-ала рұқсат етіліп сәйкес болмаған үшінші тұлғаның құпиясын сақтауға; 
 •  5.8. Қолданушы өзінің жеке парақшасындағы ақпараттарды сақтау үшін қажетті резервтік көшірмесін іске асыруға міндетті.  

6. Порталда тыйым салынады

 • 6.1. Портал редакциясында жарияланған кітаптарды жүктеуге; 
 •  6.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін немесе оны қылмысқа итермелейтін хабарламаларды жариялауға және тақырыптарды талқылауға; 
 •  6.3. Әлеуметтік қақтығыс, ұлттық, нәсілдік, жыныстық, діни, сонымен қатар өшпенділік пен алауыздық хабарламаларын жариялауға; 
 •  6.4. Зорлық-зомбылық туралы материалдарды жариялауға; 
 •  6.5. Ар-намысты қорлауға итермелейтін, сондай-ақ адамдардың ұлттық және діни сезімдерін балағаттаушылық пен цензуралық емес сөздер мен басқа да сөздерді қолдануға (кез-келген тілде, кез-келген кодта, кез-келген хабарлама бөліктері — тақырыпта, мәтінде, қолтаңбалар және т.б.). 
 •  6.6. Орфографиялық жағдайды әдейі бұзуға, БаС жӘнЕ кІшІ әріптерді алмастыру, пікірлерді БАС әріптермен жазу (капслокпен). 
 •  6.7. Қолданушыны жеке қорлауға шақыратын хабарламалар мен пікірлер қалдыруға. Айтылған шағымдарға дәлелді сыпайылық танытуға.
 • 6.8. Портал Редакциясының келісімінсіз тауарлар мен қызметтер және басқа да өнімдерді жарнамалауға. 
 •  6.9. Сыртқы интернет-ресурстарға сілтеме жасауға (Редакцияның келісімінсіз). 
 •  6.10. Автоматтандырылған Портал Қолданушыларының басқа да ақпараттары мен электрондық пошталары немесе жөнелтулік (рассылка) мақсатта сұралмаған пошталар (спам) мен басқа да қажетсіз ақпараттарды жию мен жинақтауға; 
 •  6.11. Кез-келген тәсілмен, оның ішінде бұзу мақсатында тұлғаның еркіне қарамастан бөтен аккаунтқа кіру үшін тырысып қатысуға; 
 •  6.12. Спамды, кез-келген басқа қатерлі ақпараттарды таратуға; 
 •  6.13. Кез-келген материалды жариялауға, Қолданушы құқығын немесе үшінші тұлғаның зияткерлік меншігін айрықша бұзуға тыйым салынады.  

7. Порталда ақпаратты орналастыру

 • 7.1. Порталда ақпаратты орналастыруға (уақытша болмайды): · Автордың өзін; · Орналастыруға құқық иеленуші рұқсаты бар жөнінде; ·Еркін қолдануына, өз рұқсатын еркін берген құқық иеленуші рұқсаты бар жөнінде кез-келген тұлға. 
 •  7.2. Порталда ақпаратты жариялаған кезде кез-келген мәтін, графикалық бейнелер, фотосуреттер, бейнематериалдар, музыка және т.б. өзінің авторы мен құқық иеленушілерінің құқықтары қорғалғанын ұмытпауы қажет. 
 •  7.3. Өз хабарламалары, пікірлер, мақалалар мен басқа да ақпараттарды көрнекі, сауатты және қабылдау үшін ыңғайлы түрде рәсімдеңіз. 
 •  7.4. Өзінің әрекеті үшін Қолданушы, Порталда жарияланған суреттер мен ақпараттарға байланысты, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес суреттер мен ақпараттары бар және үшінші тұлғаның заңдық мүддесі мен құқықтарын бұзбауға өз еркімен толық жауапкершілікте болады. Жарияланатын ақпараттар, суреттер авторлық құқық, тауарлық белгілерге құқық, жекелеген құралдары және/немесе үшінші тұлғаға тиісті басқа да зияткерлік меншікті объекті құқықтарын бұзбауға міндетті. Егер басты объекті - адам болып табылса, Қолданушы Порталда жариялаған оның суретін ол адамның келісімінен жауапкершілікте болады. Қолданушы, Порталда жарияланған суреттер мен ақпараттарға байланысты үшінші тұлғаның барлық шағымдарын өз еркімен және өз атынан реттей алады.
 • Шілде 25, 2020
 • Шілде 28, 2020
 • Шілде 29, 2020
 • Шілде 27, 2020
 • Қараша 25, 2023
 • «мамыр» 15, 2023
 • «наурыз» 28, 2021
 • Қазан 01, 2023
 • Маусым 01, 2023
 • «тамыз» 24, 2021
 • «Желтоқсан» 15, 2021
 • Қараша 08, 2021

Ең соңғы кескіндер

Тепсең сайтында жарияланған бейнежазбалардың барлығын осы арнадан көре аласыз.

Кіріп көріңіз